Çocukta yaratıcılık

 • YARATICILIK

  • ZEKA NEDİR?
  • Bilindiği gibi zeka öğrenilmiş,edinilmiş bilgileri değişik durumlarda kullanabilme bu bilgilerle değişik durumlara uyum sağlama yetisidir.
  • YARATICILIK NEDİR.
  • Daha önceden kurulmamış  ilişkiler arasında ilişkileri kurabilme,yeni düşünce şeması içinde ,yeni yaşantılar ,deneyimler yeni düşünüler (fikirler) yeni ürünler ortaya koyabilme yetisidir.
  • Yaratıcılığın temelinde bilgi yaşantılar ve deneyimler vardır.
  • Sentez yoluyla yeni bir ürün meydana getirmedir.

  Yaratıcı kişilik özellikleri

  • Deney ve araştırmalardan kaçmayan, sentezci (bireşimci) yargılara varabilen bir kişiliktir.
  • Zengin görüşler ve öneriler getirebilir.
  • Güçlü yararlı bilgiler toplayabilir.
  • Herhangi bir iş karşısında tavırları rahattır.
  • Parlak hayallerden söz eder.
  • Açık çözümü olmayan problemler yaratır.ve çözümü için herkese sorular sorar.
  • B ir şeyleri değişik ,alışılmadık ve hayali yollarla yapmaya çalışır.
  • Romantik durumları sever.
  • Meraklıdır.  Sabırlıdır.
  • Buluşlar yapar. Araştırıcıdır.
  • Baskı ve sınırlandırmalara karşı çıkar.
  • Çevresi ve diğer insanlarla yoğun bir iletişim kurma ihtiyacı duyar.
  • Serüvenci düşünme yetisine sahiptir.
  • Düşüncelerinde özgünlük vardır.

  Yaratıcılığı engelleyen etmenler

  • Uygu (Belli bir biçime uyma)(toplumsal durum ve biçimlere uyma)
  • bireyin toplumsal yargılamalar karşısında belli statülere kavuşabilmek için başka olmaya yanaşmaması.
  • Bireyin kendi kişisel  rahatlığına olan düşkünlüğü
  • İçsel özgürlükten yoksun olma
  • Hangi konu yada alan üzerinde çalışıyorsa o alan ve konu hakkında yeterli bilgilerden yoksun olma
  • dış koşullardan ve dış ilişkilerden güvenli olamama
  • yanlış yapmaktan alay edilmekten, yenilgiye düşmekten korkma,
  • Belli bir otoriteye (baba gibi) bağlı olma
  • Aşrı yetkinci (mükemmelci) olma
  • Tüm öğretim ve eğitimde akıl ve mantıktan yana ağırlıklı bir sistemden geçmiş olma
  • tek başına hırs bir güdüleme olarak başta olumlu bir etmen ise de en yetkin en iyi  olma tutkusu biçiminde gelişince engelleyici olabilmektedir.

  Yaratıcılığı geliştirmek için yapılacaklar

  • Çocukların gözlem güçlerini arttırmak ,deney çalışmaları, proje çalışmaları,küçük buluşlar, hayvan bakımı, Bitki yetiştirme.
  • Fırsat eğitimine yer vermek
  • Bir konuda bilgi verdikten sonra değişik bakış açıları ile bakmalarını sağlamak

  Yaratıcılığı geliştirmede yapılmaması gerekenler

  • Çocuk bir konuyu bir olayı yada bir düşüncesini anlatırken çocuğu zorlamaktan kaçının
  • onun anlatımına kendi düşüncenizi katmayın
  • Çocuğun hayal gücünü uyandıracağım diye ona ters düşecek yöntemleri uygulatmaya çalışmayın
  • Çocukların yaratıcılıklarını birbirleri ile kıyaslamayın
  • Kendi görüşlerinizi çocuğa zorlamaktan kaçının  .ona kendi anlatım biçiminden başka her şey yabancı gelecektir.
  • Çocuklarda yaratıcı zekayı geliştiren en uygun çalışma alanı sanatsal alandır. 0- 12 yaş grubunda bu tür derslerin önemle üzerinde durulmalı örneğin resim yoluyla eğitim uygulanmalıdır.

  Uygulama örnekleri

  • Hikaye tamamlama
  • Nesnelerin sınıflandırılması
  • Bir konu hakkında kesintisiz belli bir süre konuşma

  Soru örneği

  • Aşağıdaki sözcüklerin hangisi diğerlerinin oluşturduğu bir gruba girmemektedir.
  • Çimen
  • Gül
  • Yaprak
  • Üzüm
  • Kurbağa

  Hikaye tamamlama

  •     Gökyüzü açık ve parlaktı her bakanın yüerğini aydınlatıyordu sanki. Yüreği aydınlanmak isteyenin başını şöyle bir kaldırıp gökyüzüne bakması yeterli idi.        
  •     İşte ne olduysa birdenbire oldu bu parlak büyü bozuldu sanki  iki kara bulut belirdi birden biri sağdan biri soldan birbirlerine paralel hızla ilerliyorlardı. Işıldayan güneş  aralarında kalmış çaresizlik içinde kıvranır gibiydi.