Çocuk ve ergenlerde görülen Psikopatolojiler

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Amaçsızca ya da gelişigüzel koşuşturma ya da huzursuzlanma gibi aşırı ya da abartılı motor etkinlikler ve dikkati koruma güçlüğü olan bir bozukluktur (Nigg, Stavro ve diğerleri, 2005). Hiperaktif çocukların dikkati kolay dağılır ve talimatlara uymakta ya da onlara yönelik beklentileri yanıtlamakta yetersiz kalırlar.  Düşünmeden hareket etme, kuralları umursamama, başkalarının etkinliklerine burnunu sokma ve sırasını bekleyememe biçiminde ortaya çıkabilir.

Zeka düzeyleri genellikle düşüktür ve ortalamanın yaklaşık 7 ila 14 IQ altındadır (Barkley, 1997). Hiperaktif çocuklar aynı zamanda sürekli konuşma ve sosyal açıdan zorlayıcı ve olgunlaşmamış olma eğilimindedir. Hipreaktif çocuklar kaygılı değildir. Okulda genellikle başarısız olur, okuma güçlüğü ya da okulda öğretilen temel konuları öğrenme güçlüğü gibi spesifik öğrenme yetersizlikleri sergiler. İlkokul çağlarında da davranış sorunları sergilerler.

Karşıt Olma-Karşı Gelme Bozukluğu

Saldırgan ya da antisosyal davranış odağında süregelen bozukluktur. KOKGB genellikle sekiz yaşlarında görülme eğilimindedir. Sürekli antisosyal davranışlar (yangın çıkarmak gibi başkalarının haklarına tecavüz eden davranışlar) içerisindedir.