Çoçuk değerlendirme testleri

Frankfurter Dikkat Testi

Anaokullarında dikkat ölçmek için kullanılan testtir. 5-6 yaş grubuna bireysel olarak uygulanır. Dikkat eksikliğinin belirlenmesinde sık kullanılan testler arasındadır.

AGTE

Ebeveynlerden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirme yapılır. 0-6 yaş grubuna uygulanır. Gelişim geriliği konusunda bilgi verir.

Gesell Gelişim Figürleri Testi

Görsel algılamayı, görsel motor koordinasyonu, küçük kas becerileri ve genel zeka gelişimi üzerine bilgi veren, 1-7 yaş arasına uygulanan gelişim testidir.

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

Çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vak’alarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır. 5 yaş 6 ay-10 yaş 11 ay arasına uygulanır.

Metropolitan Okul Olgunluk Testi

Okula gidecek çocukların psikolojik olarak okula hazır olup olmadıklarını ölçer. 5-8 yaş arası çocuklara uygulanır. 6 alt test 100 maddeden oluşur.