Çocuğu gözlemlemek ,dinlemek anlamak

Çocukla anne ve baba  arasındaki iletişim iyi kurulmalıdır.  Öncelikle çocuğunuzla göz göze gelebilmek için onun seviyesine alçalmalı onunla o seviyede konuşarak veya dinleyerek iletişim kurmak gereklidir. Ancak çoğu anne baba bırakın bunu yapmayı çocuğunu dinlememekte veya iş işten geçtikten sonra dinlemektedir. Markette ,alışveriş merkezlerinde, sokakta örnekleri çoktur. Çocuk bir şeyler anlatmak, göstermek istemekte ama anne veya baba dinlememekte çocuğu kolundan sürükleyip götürmekte çocukta buna karşın hırçın tavırlar veya bağırarak tepkiler ortaya koymaktadır. Bu veya bunun gibi durumlarda çocuğun ne yapmak istediği anlaşılmalı, görülmeli veya dinlenmeli uygun cevap verildikten sonra devam edilmelidir. Çocuğunuzun anlattığı bir şeye göz teması ile  onaylayarak cevaplamak, onu dinlediğinizi göstermek çocuğunuzun olumlu yönde gelişimini etkileyecektir.

Hissedebilmek Çocuğu

 

Toplumumuzda çocuğun apayrı bir yeri vardır. Çocuk bizim için toprak gibi su gibi vazgeçilmezdir. Çocukla güneş açan bir yuva yine çocukla karanlıklara gömülebilir. Doğrularımız, yanlışlarımız, inanışlarımız bir çocuğu yetiştirmede en temek kaynaklarımızdır. Bizi yetiştiren anne ve babaları taklit ettiğimiz çoğu zaman gözlerimizden kaçmaktadır. Yeniliği batıl görmek, eskiyi silmek yaptığımız en büyük yanlışlar arasındadır. Çocuk yetiştirmek, bu iki temel anlayışı günümüze uyarlayarak ortaya koymakla mümkündür.

Anladıklarımız, düşündüklerimiz, çabalamalarımız çocuklar içindir. Kendimizin olan hayatı yaşayamaz hale gelir, ekseriyetle onların üzerine odaklanırız. Unuturuz kendimizi. Unuturuz ihtiyaçlarımızı. Bir de çocuk bunun farkına varırsa o zaman iş farklı bir boyut kazanır. Hatalarımıza yenisini eklemeyi, tekrarlayan hatalar sergilemeyi alışkanlık haline getiririz. Onlara iyi bir hayat vermenin, onlara bütün imkanları sunmak olduğu anlamına gelmediğini anladığımız zaman, değişen davranışlarımızın olduğunu gözlemleyebilir, yaptığımız yanlışlara karşı farkındalığımızın arttığını kavramış oluruz.

Çocuk olunca hayat…

Evin neşesi, ailenin baş köşesidir çocuk. Zorluklara dayanma gücüdür çocuk. Saygıdır, hürmettir çocuk. Sevmektir, sevginin en değerli belirtisidir.

Yıllar önce tartışma konumuzdu çocuk. Soru şuydu: Ebeveynler çocuklarını ne zaman sevmeye başlar? Uzun tartışmalar oldu, fikirler atıldı ortaya. Çok cevaplı değişkenli bir soru olmasına rağmen cevabım o zaman olduğu gibi şimdi de aynı. Bir çocuğu sevmeye başlamanın ilk adımı, sevdiğiniz eşinizdir. Ona vermiş olduğunuz sevgiyle büyür çocuk. Ona verdiğiniz değerin yansımasını görürsünüz kendinizde.

Bir çocuğu ya da kendi çocuğunuzu sevmenin yolu, eşinize olan sevgiden geçtiğini unutmadan yaşamak lazım. Sevmekten korkmayın. Hayatınızdan bir şeyler vermek bu kadar zor olmasın, hele ki bu sevgiyse.

0 – 6 yaş gelişim dönemleri

Okul öncesi dönemdeki çocuklar meraklı, araştırıcı, hayal güçleri kuvvetli ve sorgulayıcıdırlar. Bu nedenle çocukların bu yöndeki gelişimlerini desteklemek amacıyla, onların araştırabilecekleri, meraklarını giderebilecekleri, neden sonuç ilişkisini görebilecekleri çeşitli fikirler öne sürerek tahminlerde bulunabilecekleri fırsatlar verilmeli ve bu yönde eğitim ortamları hazırlanmalıdır. Bu da çocukların merak ve araştırma duygularını geliştirici ve zihinsel yeteneklerini uyarıcı etkinliklerden biri olan “fen etkinlikleri” ile mümkündür. Okul öncesi dönemde fen etkinlikleri fen bilimlerine ilişkin bilgilerin çocuğa aktarılması olmayıp, çocuğun bunları yaparak ve yaşayarak öğrenmesidir. Ezbere bir fen bilgisi aktarımı çocuğun zihinsel gelişimine katkısı olmayıp, sadece bilgilerin artmasına yarar. Oysa ki, okul öncesi yıllarda önemli olan çocuğun araştırma, inceleme ve gözlem becerilerini geliştirerek, sağlam bilimsel temeller oluşturması ve bilimsel düşünmeyi öğrenebilmesidir. Anaokullarında çocukların yaparak öğrenmeleri ile gerçekleştirilecek fen çalışmaları sırasında çocuk gözlem yapma, soru sorma, fikirler ileri sürme, tahmin etme, iletişim kurma, düşüncelerini başkaları ile paylaşabilme ve neden sonuç ilişkisini kavrama fırsatına sahip olacaktır. Bu nedenle, fen etkinliklerine çocuğun merak duygusunu uyaracak ve doğal merakını tatmin edecek doğal ortamın yaratılmasıyla başlanmalıdır. Esas olan çocuğun merakını giderebilmesi için sorular sorması ve bu sorulara cevap bulabilmesi için gözlem inceleme ve araştırma yapmasıdır. Okulöncesi çocuklar için fen öğretiminin başlangıç noktası onların doğal çevreleridir. Çeşitli çevre gezileri ve yürüyüşler onlara gözlem ve inceleme yapma fırsatı verirken, doğadaki değişimler (mevsimler, gün, hava durumu gibi). Onlara sorgulama ve araştırma olanakları yaratabilir. Ayrıca çevrelerindeki bitkiler, hayvanlar, taşlar, bulutlar, yeryüzü, canlı ve cansız bütün nesneler onlarda heyecan yaratır ve onlara araştırma fırsatları sunar. Bu nedenle öğretmen iyi bir gözlemci olup, çocukların ihtiyaç duydukları her an onları bu tür etkinliklere yönlendirebilmeli ve her konuda sorular sorarak, gözlem, inceleme, araştırma ve sorgulama yeteneklerini geliştirebilmelidir

0-1 AYDA

 • Yüzü koyun yatırıldığında başını kontrol etme çabası içindedir. 4.haftada tutabilir ve kaldırabilir. Eli kapalıdır. Avucunun içine küçük bir nesne dokundurulduğunda sıkıca yakalar.
 • Yüksek sese tepkide bulunur.
 • Göze yakın bir nesne üzerine kısa süre sabitleşebilir. Parlak renkler ve şematik şekiller üzerinde,gözün biraz daha fazla kaldığı izlenebilir.
 • Tatlı, tuzlu, ekşi, acı besinleri ayırt edebilir.

1-4 AYLARDA

 • Omuz ve baş kontrolü görülmeye başlar.
 • 3. ve 4. aylar içinde desteklendiğinde kısa bir süre oturabilir. Başını dik tutabilir. Kollarına dayanarak doğrulabilir.
 • Görme duyusu gelişmiştir. Yatay hareket eden nesneleri izleyebilir. Göz ilgisini çeken nesneler üzerinde daha uzun süre kalır.
 • Görme ve işitmenin işbirliği görülür. Sesin geldiği yöne bakar.
 • Çevreye ilgi artar, ayak seslerine beslenme, banyo gibi hazırlıklara tepki verir.
 • Sosyal gülme 2. ay sonunda görülür.
 • Esas sesleri taklit etme yeteneği gelişmiştir.
 • Yakaladığı bir hareketi durmadan tekrar eder.
 • Çıngırağı hızla sallayınca ses çıkardığını fark eder. Avuç içi ile yakalar. Her şeyi ağzına götürür.
 • Eller hafif açıktır.

4-10 AYLARDA

 • Sırt üstü durumundan yan yatmaya geçebilir. Emekleme denemesi 5. ayda görülür. 7. ayda, sürünme ve emekleme gelişir. 8. ayda tam dönüş görülür.
 • Uzatılan nesneyi yakalamaya çalışır. 6.ay içinde tereddütlü yakalama görülür. 8,9. aylarda iki küpü bir araya getirebilir. Ustaca yakalama 9. ayda görülür. Aynı ay içinde hangi elini seçtiğini belli edebilir.  Sonra bu eli değiştirebilir.
 • Katı mamaları, 4. ayın sonu ve 5. ay içinde yiyebilir.
 • Anlamlı sesler ve heceler çıkarmaya başlar, taklit yeteneği gelişmektedir.
 • Destekle oturabilir. Omuz ve baş kontrolü gelişmiştir. 7. ay içinde desteksiz oturma görülür.
 • Yardımla ayakta durabilir. Tutunarak durma 9. ve 10. ayda görülür. Emeklemede ustalaşmıştır.
 • Göz ve el koordinasyonunun başlangıcı 4. aya rastlar.
 • 6. ay içinde tanıdık ve yabancı yüzleri ayırt etme başlar. Seçicilik görülür.
 • Objeleri bir elinden diğerine geçirebilir (Çocuklar genellikle 9-12. aylar arası hangi ellerini kullanmak üzere seçtiklerini belli ederler). İki yaşına kadar sağ elini kullanmasına yardım ve özendirme söz konusu olabilir, oyuncağı sağ eline uzatmak, sağ elini rahat kullanacağı bir biçimde oturtmak gibi ikinci yaştan sonra sol elini seçtiğini ortaya koyarsa herhangi bir karışma zararlı olabilir.)  

10-12 AYLARDA

 • Yardımsız ayağa kalkabilir. Tutunarak yürür. Erken yürüme görülebilir. Ortalama yürüme zamanı 13-15 aylar arasıdır.
 • Yatma durumundan oturmaya geçebilir. Düşmeden eğilebilir.
 • Çevrede gördüğü davranışları taklit edebilir.
 • Parmaklarını deliklere sokmaya çalışır, halkaları yakalar.
 • Yetişkinlerin sallanarak ve vurarak yaptığı oyunlardan zevk alır.
 • Üç küpü yan yana getirmeye çalışır.
 • Ulaşmak istediği nesneyle arasındaki engeli kaldırabilir. Amaç-sonuç bağlantısını kura bilmektedir. Bu ilk zeka belirtisidir. Nesneleri son kayboldukları yerde değil ilk denemede bulduğu yerde arar.
 • Topu karşısındaki kişiye atma denemeleri yapar.
 • Önceden anlama, kestirme görülür. Annenin kalkmasının onun gideceğine işaret olduğunu sezinler ve ağlayabilir.
 • Yabancılardan çekinme ve korkma görülür.
 • Kendini besleme isteği gösterir. Kaşığı kullanmak ister.
 • Kahkaha ile gülebilir. Sevgi gösterir.  

İki Yaş Çocuğunun Gelişim Özellikleri

İki yaş çocuğu en iyi şekilde koklama, tatma, dokunma, duyma ve görme duyuları yoluyla öğrenebilir. Çok meraklıdırlar ve her şeyi araştırıp keşfetmek isterler. Çok cesaretlidirler ve onların bu araştırıcı doğaları yetişkinleri korkutabilir. Bu nedenle, kısıtlanmaksızın denetlenmeleri gerekebilir. Dikkat süreleri 2-5 dakika gibi çok kısadır. Ancak bir şey onlara çok ilginç gelirse daha uzun bir süre etkinliğe katılabilirler. Bu dönemde çocuklar sık sık “hayır” kelimesini kullanır ve hatta çok hoşlandığı bir şeyi isteyip istemediği sorulduğunda dahi hayır diyebilirler. Bu nedenle onlara “yemek için hazır mısın?” diye sormak yerine, “öğle yemeği zamanı” diye belirtebiliriz. İki yaşındaki çocuk ancak iki-üç kelimelik cümleler kurabilir. Bu dönemde merak duygularının da bir sonucu olarak, sık sık “ne, niçin, nerede” gibi sorular sorarlar. Ancak onlar konuştuklarından daha fazla kelimeyi anlayabilirler.

Yapılabilecek Aktiviteler

 • Çocukların rahatlıkla alıp kullanabilecekleri yerlere oyuncaklarını yerleştirmelerini sağlama
 • İçerisine şekilleri yerleştirebilecekleri şekil kutuları verme 
 • Çocuklara 2-5 dakika sürecek kısa hikayeler okuma
 • Çocuklarla şiir ve parmak oyunları tekrarlama yetişkini taklit
 • Çocukların kullanabilmeleri amacıyla, dramatik oyun köşesinde şapka, çanta, küpe gibi aksesuarlar bulundurma
 • Çocukların kendilerini görebilecekleri yerlere aynalar asma

18-24 AYLAR

 • Sandalyede rahatlıkla oturabilir.
 • Elinden tutulduğunda, merdivenleri inip-çıkabilir. Tek ayak üstüne atlayabilir. Atlamada iki ayağını birden kullanamaz.
 • Koşabilir ancak ani dönüşlerde dengesini kaybeder.
 • Kaşığı doğru tutar ve ağzına götürebilir.
 • Araç kullanarak, ulaşmak istediği nesneyi yakalayabilir.
 • Tekerlekli arabayı çekebilir. Topa tekme vurabilir.
 • Bebeğinin gözünü, kulağını, ağzını v.b. organlarını gösterebilir.
 • Bazı nesneleri veya canlıları resimlerinden tanır ve gösterir.
 • Objelerle ilgili etkinliklerde, yatay kavramına doğru bir yöneliş izlenir.
 • Doğrudan algı alanında olmayan ancak daha önce gördüğü bir olayı, taklit yoluyla, ortaya koyabilir.
 • İlgi alanında dikkat toplama ve hatırlama süresi, yaklaşık 15 dakika dolaylarındadır.
 • Yeni etkinlikler dener; beceremediğinde önce ustalaştığı benzer bir davranışı tekrarlayarak çözüm arar. Düşüncelerini, taklit yoluyla, davranış ve tavırla ortaya koyar.
 • Yapması istenen basit istekleri yerine getirebilir. Oyuncaklarını bir sepete koyabilir.
 • Kitap sayfalarını üçer-beşer çevirebilir tek tek çevirmeyi de becerebildiğini, zaman zaman ortaya koyar.
 • Kağıdı katlamaya çalışır; el seçimini ortaya koyar ancak zamanla bu seçimi kendiliğinden değiştirebilir.
 • Tahta küpleri kutudaki yerlerine yerleştirebilir.
 • Bir kelimelik cümleler çoğunlukta olmakla birlikte, iki kelimelik zaman zamanda üç kelimelik cümleler kurabilir.
 • Öz-yönelim çok güçlüdür; sevdiği kişi ve nesneleri paylaşmak istemez. Mutluluk ve haz duygularını, yoğun biçimde belli eder. Utanma, korku, öfke ve kıskanma duyguları belirir.
 • Diğer çocuklara ilgi artar. Onlarla birlikte olmak ister ancak yan yana sürdürülen paralel oyunlar görülür.
 • Dışkılama kontrolü gelişmektedir.

3 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

Büyük ve küçük kas aktivitelerinde daha başarılı, daha fazla kontrole sahiptirler. Daha istekli, ilgili arkadaş canlısı ve daha bağımsızdırlar. Hikaye dinlemek ve tekrarlamaktan hoşlanırlar. Dikkat süreleri hala çok kısadır. Üç ve daha fazla kelime içeren cümleler kurabilirler. Hala hatalı konuşmakla birlikte konuşmalar daha anlaşılır şekildedir. 1000 kelime hazinesine sahiptirler. İki-üç emri arka arkaya yerine getirebilirler. Su köşesi aktivitelerinden hoşlanırlar.

Zihinsel Gelişim Özellikleri Yapılabilecek Aktiviteler

 • Üç objeyi seçme ve sayma.
 • Her çocuk için masaya çatal, kaşık, tabak koymalarını isteme.
 • Bahçeden seçerek üç çiçek toplamasını isteme.
 • Dört-altı rengi tanıma ve eşleştirme (önce kırmızı, yeşil, mavi, sarı daha sonra kahverengi, siyah, turuncu, mor).
 • Bir daireyi her biri farklı renk olacak şekilde altı eşit parçaya bölme ve çocuktan bu altı rengi seçerek etrafına yerleştirmesini isteme.
 • Altı tane renkli kutu ve altı tane aynı renkteki fasulye torbaların çocuğa vererek, uygun renkteki fasulye torbasını uygun kutuya fırlatmalarını sağlama.
 • Bir kutuya 8-10 tane farklı renkte nesne koyarak çocuktan ismi söylenilen renkteki nesneyi bulmasını isteme.
 • Merdivenleri tek adımlarla çıkabilir.
 • Tek ayak üzerinde durabilir zıplar parmak uçlarında yürüme denemeleri yapar.
 • Koşmayı daha iyi becerir köşeleri rahatlıkla döner, hızını artırabilir ve azaltabilir. Zaman zaman tökezlenir ve düşer.
 • Ayakkabılarını (genellikle ters) giyinebilir ancak bağcıklarını bağlayamaz.
 • Basit giysileri giyebilir ve çıkarabilir.
 • Küpleri üst üste koymada ustalaşmıştır. 9-10 küple kale yapabilir. Küpleri yatay kullanma görülür.
 • Su dolu bir bardağı taşıyabilir suyunu içebilir. Çatalla yemek yemeye başlar. Kaşık kullanmada ustalaşmıştır.
 • Kağıdı yandan katlayabilir. Gösterildiği halde genellikle köşe katlaması yapamaz.
 • Köşeli dikey çizgiler çizebilir. Bir insanı normal çizemez. Yuvarlak çizgilere geçiş görülür.
 • Tuvalet ihtiyacını belirtir ancak zaman zaman oyuna daldığında ya da bazı geceler haber verme gecikebilir.
 • Yuvarlak, kare, üçgen şekilleri eşleştirebilir yerine yerleştirebilir ancak bu şekilleri çizemez.
 • Özellikle dilde bu eşleştirme yeteneği belirgindir. Objeleri kolayca sınıflayabilir, tanımlayabilir, kıyaslayabilir.
 • Ana renkleri tanır ve eşleştirebilir.
 • Durmadan soru sorar.
 • Uygun olan ve olmayan davranışlarıyla ilgili tepkileri anlayabilir bunlara göre kendini yöneltebilir.
 • Koku ve dokunma farklılıklarını ayırt edebilir.

4 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

El becerileri daha gelişmiştir. Daire ve kare şekillerini kopya edebilir. Vücudun baş bölümlerinin bulunduğu resimler çizebilir. Büyük parça “yap-boz”ları yerleştirebilir. Hikayelere başlıklar uydurur ve konuları birbirine bağlar. Blok ve dramatizasyon köşelerinde oynamaktan çok büyük zevk alır. Çok fazla konuşarak yetişkinin sabrını dener.

Zihinsel Gelişim Özellikleri Yapılabilecek Aktiviteler

 • İki uzun çizgi çizme.
 • Çocuklarla uzunluğu hakkında konuştuktan sonra renkli kurdeleleri kesmelerini sağlama.
 • Üç-dört farklı uzunlukta samanı kesme ve onları uzunluklarına göre sıraya koymalarını sağlama.
 • Dört ve daha fazla sayı sayma.
 • Dört fasulye torbasını seçerek, sayarak fırlatmalarını sağlama.
 • Çocuklardan zıplarken saymalarını isteme.
 • Yemek zamanı arkadaşlarını saymalarını isteme.
 • Kutudan dört kurabiyeyi sayarak almalarını isteme.
 • Meyveyi dört parçaya kesmelerini isteme.
 • Grup kararlarını oylama ve her oyu gösteren bir grafik yaparak oyları sayma.
 • Altı rengi isimlendirme ve tanıma.
 • Gün boyunca karşılaştığı nesnelerin renklerini tartışma. Örneğin: Kırmızı ışık, yeşil ağaç, sarı muz gibi.
 • Bir grup nesneyi renklerine göre ayırma, benzer ve farklılıklarını söyleme. 
 • Koşmada daha güvenlidir.
 • Bir bacak üzerinde daha uzun süre dengede durabilir. Sekemez, bu beceri 5 yaşına doğru görülür.
 • Top yakalamada becerisi artmıştır. El-göz işbirliği gelişmiştir.
 • Elini, yüzünü yıkayabilir. Dişini fırçalar.
 • Kendi başına giyinebilir, düğmelerini ilikleyebilir. Saçını tarar.
 • Ayakkabısını doğru giyer, bağcıklarını ancak bir süre sonra bağlayabilir.
 • Dökmeden bir kaptan diğerine su boşaltabilir. Bloklarla küpleri kullanarak binalar yapabilir.
 • Diğer çocuklarla yarışmaya girer.
 • Paylaşabilir.
 • Öz-yönelim hala yoğun olmakla birlikte başkalarının varlığına ve haklarına bilinçlenme başlamıştır.
 • Büyük küçük kavramları gelişmiştir. Ancak orta ölçüyü ayırt edemez.
 • Kağıdı köşeli katlamada hala güçlük çeker, zaman zaman başarır.
 • Objeleri 4’e kadar sayabilir. Az-çok kavramı gelişmeye başlar.
 • Birkaç harf yazabilir. Kitap sayfalarını rahatlıkla tek tek çevirebilir.
 • Makası kabaca kullanabilir.
 • Masal dinlemeyi sever. Dikkat süresi 10-15 dakika ile değişir.
 • Üç tekerlekli bisikleti kullanmada ustalaşmıştır.
 • Ana renklerin isimlerini rahatlıkla kullanır.
 • Eksik çizilmiş resimlerin bir-iki eksiğini görebilir.
 • Üçgen ve kare şekilleri kabaca çizebilir. Artı ve çarpı şekillerini çizebilir.
 • İnsan resmini bir baş ve ona bağlı olarak çıkan iki çizgi ile belirterek çizer. Beden bu çizimde yer almaz.
 • İki-üç kişilik grup oyunlarına katılır.
 • Boyda 5-6 cm.lik kiloda 1,5-2 kg.lık bir artış gösterir.

 

3 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

Büyük ve küçük kas aktivitelerinde daha başarılı, daha fazla kontrole sahiptirler. Daha istekli, ilgili arkadaş canlısı ve daha bağımsızdırlar. Hikaye dinlemek ve tekrarlamaktan hoşlanırlar. Dikkat süreleri hala çok kısadır. Üç ve daha fazla kelime içeren cümleler kurabilirler. Hala hatalı konuşmakla birlikte konuşmalar daha anlaşılır şekildedir. 1000 kelime hazinesine sahiptirler. İki-üç emri arka arkaya yerine getirebilirler. Su köşesi aktivitelerinden hoşlanırlar.

Zihinsel Gelişim Özellikleri Yapılabilecek Aktiviteler

 • Üç objeyi seçme ve sayma.
 • Her çocuk için masaya çatal, kaşık, tabak koymalarını isteme.
 • Bahçeden seçerek üç çiçek toplamasını isteme.
 • Dört-altı rengi tanıma ve eşleştirme (önce kırmızı, yeşil, mavi, sarı daha sonra kahverengi, siyah, turuncu, mor).
 • Bir daireyi her biri farklı renk olacak şekilde altı eşit parçaya bölme ve çocuktan bu altı rengi seçerek etrafına yerleştirmesini isteme.
 • Altı tane renkli kutu ve altı tane aynı renkteki fasulye torbaların çocuğa vererek, uygun renkteki fasulye torbasını uygun kutuya fırlatmalarını sağlama.
 • Bir kutuya 8-10 tane farklı renkte nesne koyarak çocuktan ismi söylenilen renkteki nesneyi bulmasını isteme.
 • Merdivenleri tek adımlarla çıkabilir.
 • Tek ayak üzerinde durabilir zıplar, parmak uçlarında yürüme denemeleri yapar.
 • Koşmayı daha iyi becerir, köşeleri rahatlıkla döner, hızını artırabilir ve azaltabilir. Zaman zaman tökezlenir ve düşer.
 • Ayakkabılarını (genellikle ters) giyinebilir ancak bağcıklarını bağlayamaz.
 • Basit giysileri giyilebilir ve çıkarabilir.
 • Küpleri üst üste koymada ustalaşmıştır. 9-10 küple kale yapabilir. Küpleri yatay kullanma görülür.
 • Su dolu bir bardağı taşıyabilir, suyunu içebilir. Çatalla yemek yemeye başlar. Kaşık kullanmada ustalaşmıştır.
 • Kağıdı yandan katlayabilir. Gösterildiği halde genellikle köşe katlaması yapamaz.
 • Köşeli dikey çizgiler çizebilir. Bir insanı normal çizemez. Yuvarlak çizgilere geçiş görülür.
 • Tuvalet ihtiyacını belirtir ancak zaman zaman oyuna daldığında ya da bazı geceler haber verme gecikebilir.
 • Yuvarlak, kare, üçgen şekilleri eşleştirebilir yerine yerleştirebilir ancak bu şekilleri çizemez.
 • Özellikle dilde bu eşleştirme yeteneği belirgindir. Objeleri kolayca sınıflayabilir, tanımlayabilir, kıyaslayabilir.
 • Ana renkleri tanır ve eşleştirebilir.
 • Durmadan soru sorar.
 • Uygun olan ve olmayan davranışlarıyla ilgili tepkileri anlayabilir;bunlara göre kendini yöneltebilir.
 • Koku ve dokunma farklılıklarını ayırt etmeye başlar.

4 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

El becerileri daha gelişmiştir. Daire ve kare şekillerini kopya edebilir. Vücudun baş bölümlerinin bulunduğu resimler çizebilir. Büyük parça “yap-boz”ları yerleştirebilir. Hikayelere başlıklar uydurur ve konuları birbirine bağlar. Blok ve dramatizasyon köşelerinde oynamaktan çok büyük zevk alır. Çok fazla konuşarak yetişkinin sabrını dener.

Zihinsel Gelişim Özellikleri  Yapılabilecek Aktiviteler

 • İki uzun çizgi çizme.
 • Çocuklarla uzunluğu hakkında konuştuktan sonra renkli kurdeleleri kesmelerini sağlama.
 • Üç-dört farklı uzunlukta samanı kesme ve onları uzunluklarına göre sıraya koymalarını sağlama.
 • Dört ve daha fazla sayı sayma.
 • Dört fasulye torbasını seçerek, sayarak fırlatmalarını sağlama.
 • Çocuklardan zıplarken saymalarını isteme.
 • Yemek zamanı arkadaşlarını saymalarını isteme.
 • Kutudan dört kurabiyeyi sayarak almalarını isteme.
 • Meyveyi dört parçaya kesmelerini isteme.
 • Grup kararlarını oylama ve her oyu gösteren bir grafik yaparak oyları sayma.
 • Altı rengi isimlendirme ve tanıma
 • Gün boyunca karşılaştığı nesnelerin renklerini tartışma. Örneğin: Kırmızı ışık, yeşil ağaç, sarı muz gibi.
 • Bir grup nesneyi renklerine göre ayırma, benzer ve farklılıklarını söyleme.
 • Koşmada daha güvenlidir.
 • Bir bacak üzerinde daha uzun süre dengede durabilir. Sekemez, bu beceri 5 yaşına doğru görülür.
 • Top yakalamada becerisi artmıştır. El-göz işbirliği gelişmiştir.
 • Elini, yüzünü yıkayabilir. Dişini fırçalar.
 • Kendi başına giyinebilir, düğmelerini ilikleyebilir. Saçını tarar.
 • Ayakkabısını doğru giyer, bağcıklarını ancak bir süre sonra bağlayabilir.
 • Dökmeden bir kaptan diğerine su boşaltabilir. Bloklarla küpleri kullanarak binalar yapabilir.
 • Diğer çocuklarla yarışmaya girer.
 • Paylaşabilir.
 • Öz-yönelim hala yoğun olmakla birlikte başkalarının varlığına ve haklarına bilinçlenme başlamıştır.
 • Büyük küçük kavramları gelişmiştir ancak “orta” ölçüyü ayırt edemez.
 • Kağıdı köşeli katlamada hala güçlük çeker, zaman zaman başarır.
 • Objeleri 4’e kadar sayabilir. Az-çok kavramı gelişmeye başlar.
 • Birkaç harf yazabilir. Kitap sayfalarını rahatlıkla tek tek çevirebilir.
 • Makası kabaca kullanabilir.
 • Masal dinlemeyi sever .Dikkat süresi 10-15 dakika ile değişir.
 • Üç tekerlekli bisikleti kullanmada ustalaşmıştır.
 • Ana renklerin isimlerini rahatlıkla kullanır.
 • Eksik çizilmiş resimlerin bir iki eksiğini görebilir.
 • Üçgen ve kare şekilleri kabaca çizebilir. Artı ve çarpı şekillerini çizebilir.
 • İnsan resmini bir baş ve ona bağlı olarak çıkan iki çizgi ile belirterek çizer. Beden bu çizimde yer almaz.
 • İki-üç kişilik grup oyunlarına katılır.
 • Boyda 5-6 cm.lik kiloda 1,5-2 kg.lık bir artış gösterir.

5 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

Motor becerileri daha gelişmekle birlikte harf ve sayıları ters yazabilir. Durmaksızın konuşur ve sorular sorar. Zaman kavramı ile daha fazla ilgilenmeye başlar ve saatin akrep ve yelkovanının temel hareketlerini bilir. İlk, orta ve son gibi pozisyon kavramlarını bilir. Kendi adını yazabilir veya gördüğünde tanıyabilir. Dikkat süreleri artmakla birlikte yetişkine oranla hala çok kısadır. Gerçek ile hayali çok zor ayırt edebilirler.

Zihinsel Gelişim Özellikleri Yapılabilecek Aktiviteler

 • İsmini tanıma.
 • Çocukların görünmeyen bir yerlerine adlarını yazma.
 • Elbise ve ayakkabı dolabına her bir çocuğun adını yazma (çocuk sizi bunu yaparken izlemeli).
 • Çalışmalarına isimlerini yazmaları için cesaretlendirme.
 • Birden yirmiye kadar ezbere sayma.
 • Masada çocukları sayma.
 • Peçeteleri sayma.
 • Tabakları sayma.
 • Çocukların karşılaştıkları materyalleri onlarla sayma.
 • Birden beşe kadar sayıları yazma.
 • Sayıları yazmaları için çocuklara kağıt kalem verme.
 • Tıraş köpüğü vererek çocuğun bunlarla sayıları yazmasını isteme.
 • İlk, orta ve son pozisyonlarını anlama.
 • Hafta içinde ilk, orta ve son kavramını anlamak için temizlik kuyruğunda çocukların yerlerini değiştirme.
 • Üç araba koyarak ilk, orta ve son hakkında konuşma.
 • Koşma, sekme ve atlamada vücut hareketleri tam bir denge içindedir.
 • Küçük kas gelişimi ileri düzeydedir. Kalemi rahatlıkla kullanabilir.
 • Kesme ve yapıştırma etkinliklerine ilgi duyar.
 • Kare ve üçgen şekilleri rahatlıkla kopya edebilir ancak baklava biçiminin meyilli kenarlarını çizmede hala güçlük çeker.
 • Karşılaştırmalar yapabilir. Kendini eleştirebilir.
 • Çevresini denetlemek ister.
 • İnsan resmini, baş, bacaklar ve ayaklar olarak çizer. Bedenin bu çizimde yer alması altıncı yaşa doğru gerçekleşebilir.
 • Objeleri 10’a kadar sayabilir.
 • Büyüklük küçüklük kavramlarından sonra “orta” “yarım” ve “ikisi arası” kavramlarında da gelişme görülür.
 • Olaylarla zamanı birleştirmeye başlamıştır. Sabah ve akşamı bilir. Televizyonda sevdiği dizinin zamanını hatırlamaya başlar.
 • Bilgi toplayıcı sorular sorar. Kelimelerin anlamlarını öğrenmek ister.
 • Basit kelimeleri özellikle kendi adını kopya etmek ister deney fırsatı verildiğinde başarılı olur.
 • Para ile alışveriş yapabilir.
 • Düzen duygusu gelişmiştir. Çevresini denetlemek ister. Ayakkabılarının bağlarını bağlayabilir.
 • Eksik insan ve eşya resimlerini tamamlayabilir.
 • Önceleri olduğu gibi korku ile sık sık sarsılmaz. Kendine ve çevresine güvenir. Gerçek ve hayal arası ayrımı yapmaya başlar.
 • Yaptığı işin görülüp beğenilmesini ister.
 • Sosyal uyum için gerekli davranışları, çevresinde gördüğü örnekleri taklit ederek elde eder.
 • Benlik kavramı iyice gelişmiştir. Özdeşleşmek üzere seçtiği birey gibi hareket etmeye özen gösterir.
 • Boyda 5-6 cm.lik kiloda 1,5-2 kgr.lık bir artış gösterir.

0-6 YAŞ GELİŞİM AŞAMALARI

6 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

Canlı ve coşkulu olduğundan yeni şeylerle yeteneklerini denemeye heveslidir. Bu nedenle yeni denemelere girmeye çok isteklidir. Okuma yazma ve sayıları kullanma yeteneğinin ilk adımlarını atabilir. Fakat öğrendikleri şeyler hala gözlemlediği ve yaptığı şeylere dayalı olup, soyut düşünemezler. Beş yaşa oranla daha titizlikle üçgen çizebilir, kareyi daha doğru biçimde kopya edebilir. Nesnelerdeki benzerlikleri ve farklılıkları söyleyebilir. Ortalama 3000 kelime hazinesine sahiptir. Geçmiş, şimdi ve gelecek zaman kavramları şekillenmeye başlamıştır.

§  Ev içi ve dışı etkinliklerde çok canlıdır.

§  El becerisinin ona sağlıyabileceği olanakları keşvetmiştir.Bloklarla çeşitli yapılar yapar ve oyunlarında bunları kullanır.

§  El işi çalışmalarını severek yapar.Rahatlıkla keser;yapıştırı;katlar ve şekil verebilir.

§  Top ve ip oyunları yaygındır.Erkek çocukların genellikle top,kız çocuklarının ise ip oyunlarını yeğledikleri görülür.

§  Oyunlarda kız-erkek ayrımı görülmeye başlar.Grup oyunlarına istek artmıştır.

§  Çizgileri daha gerçekçidir.Bir insan resmini,baş,gövde,kollar ve bacaklarını belirterek tan çizebilir.

§  Şekilleri tanır eşleştirebilir.Harfleri kopye edebilir;adını yazabilir.

§  Kitapta resim boyamayı ve resim yapmayı sever.

§  Pasif kelime hazinesi ilköğretim için gerekli görülen zenginliğe ulaşmıştır.

§  Kendi görüş açısından sağ ve sol tarafını ayırt edebilir;ancak,diğer bir kişinin sağ ve sol kolunu göstermekte güçlük çeker.

§  Basit alış verişleri rahatlıkla yapabilir;paraları tanır.

§  Geçmiş,şimdi ve gelecek zaman kavramları,kaba bir biçimde, şekillemeye başlamıştır.