Anne ve çocuk ölümleri

      

               “Bir işe başlamış olmak, onu yarı yarıya başarmaktır.”

             

                Bir ülkede eğitim ve sağlık sorunları çözüldüğünde, temel sorunların ortadan kalkacağı bir gerçektir.

                   Bu gerçekten hareketle, Sağlık Bakanlığının başlatmış olduğu “Ana çocuk ölümlerini önleme Projesi” ile önemli bir sorunun olabildiğince en aza indirileceği inancındayım.

                Anne ve çocuk ölümlerinde olaya 3 boyuttan baktığımızda temel sorun olarak;

EĞİTİM.,

SAĞLIK HİZMETLERİ ,

SOSYO EKONOMİK YAPI, olarak belirlenen bir üçgenle karşılaşırız.

                 

       Anne çocuk ölümlerinde annenin eğitimi ,ile çocuk ölümleri arasında bir orantı olduğu görülmektedir. Nasıl mı? Annenin eğitim seviyesi yükseldikçe, çocuk ölümleri azalmaktadır.

                 Bu durum bize kız çocuklarının eğitimlerinin son derece gerekli olduğunu göstermektedir. Çünkü bunlar geleceğin annesidirler.kendi sağlıklarından ve çocuklarının sağlığından birinci derecede sorumludurlar.

                 Ancak 2002 Türkiye’sinde kız çocuklarının okula gönderilme oranı: Her 100 kız çocuğundan 29’u okula gönderilmektedir. Yani her 100 anne adayından 29’u eğitimsiz bırakılmakta.

                 Kız çocuklarının eğitilmesine az istek gösteren bir toplum olarak, aslında kız çocuklarının eğitilmelerinin ne kadar gerekli olduğunu gösteren tablolarımızı inceleyelim.

                -Annenin eğitim durumu ile bebek ve çocuk ölüm hızları :

                 Annenin sadece ilkokul mezunu olması bile eğitimsiz anne karşısında bebek ve çocuk ölüm hızını yarı yarıya düşürmektedir

  • Annenin hamilelik döneminde DOĞUM ÖNCESİ BAKIM ALMASI, doğumu ve doğacak çocuğun sağlığını riske atmamak açısından gereklidir.

                            Eğitimsiz anne     : % 37

                            İlkokul mezunu     : % 75

                            Ortaokul mezunu  : % 95  oranında doğum öncesi bakım almaktadır.   

               -Doğum anında meydana gelebilecek problemleri önlemek, anne ve çocuğun hayatını riske atmamak için; DOĞUMUN MUTLAKA BİR SAĞLIK KURULUŞUNDA YAPILMASI GEREKİR.

               

        Genellikle sağlık hizmetlerinin yetersizliğinden şikayet edilsede;

BİZ BİLİYORUZ Kİ!

       Yanıbaşındaki sağlık kuruluşuna gitmek yerine evde doğum yapmayı tercih eden kadınların yada ailelerin sayısı az değil. Bu olayı bir tek şeyle açıklayabiliriz.

                           EĞİTİM = BİLİNÇLENME

                              Eğitimsiz anne adayının % 60’ı evde doğum yapmayı tercih ederken, ortaokul ve üzeri eğitim almış kadınların % 4’ü evde doğum yapıyor.

                   

  • Anne ölümlerinin nedenlerinden biride SIK DOĞUMLARDIR. İki doğum arasında en az iki yıl süre olması gerekmektedir.         

                İki doğum arasında , iki yıldan az olan sürede meydana gelen bebek ölümleri; binde 90, çocuk ölümleri binde 110 iken; İki doğum arasında süre dört yıl ve üzeri olunca ölüm oranı bebeklerde binde 30 ; çocuklarda binde 35’e düşmektedir.     

                              

EĞİTİM DÜZEYİ YÜKSELDİKÇE SIK DOĞUMLAR AZALMAKTADIR.

                         

           

            Eğitimsiz annenin %45’i en az dört yıl ara verirken, ortaokul ve üzeri eğitim alan anneler in % 80’i en az dört yıl ara vermektedir. 

           0- 6  yaş çocuklarında görülen ölümlerin nedenlerinden biri ishal, diğeri de beslenme bozukluğudur.   

      

       Annenin eğitim durumuna göre çocukta ishal görülme oranı:

                                          

                         Eğitimsiz annenin % 36’sının çocuğunda,

                         İlkokul mezunu annenin %29’unun çocuğunda,

                                      

                        Ortaokul ve üzeri eğitimden mezun annenin % 26’sının çocuğunda ishal  görülmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                        

       

              Annenin eğitim durumuna göre çocukta beslenme yetersizliği görülme oranı:

                          

                         Eğitimsiz annenin %31’inin çocuğunda

                         İlkokul mezunu annenin % 10’unun çocuğunda,

                         Ortaokul ve üzeri eğitimden mezun annenin %3-4 ‘ünün çocuğunda beslenme yetersizliği görülmektedir

                                           

       Akraba evlilikleri toplumumuzun kültürel dokusunda  aslında pek de istenmeyen, ama bazı nedenlerden dolayı kolayca değiştiremediğimiz gerçeklerden biridir. Akraba evlilikleri genetik hastalıklar açısından  risklidir ve anne çocuk ölümlerinin nedenleri arasındadır.

                        Bebek ölüm hızı :: akraba evliliklerinde binde 70, akraba olmayanlarda binde 42,

                        İlk 29 günde : akraba evliliklerinde binde 39, akraba olmayanlarda binde 21,

                        11. aya kadar : akraba evliliklerinde binde 30, akraba olmayanlarda binde 20 dir. 

                                                                                                         Hazırlayan:

                                                                                                       Nilisemka   İnce

                                                                                                    Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi

Bir cevap yazın