10-14 Yaş Dönemi

Kimlik  bizi dışarıya tanıtan yapımızdır.
Kimliğimiz doğumla başlar ve değişik dönemlerden geçerek olgunluk düzeyine erişir.
Kimlik sorununun en çok yoğunlaştığı -dönem- çocukluktan gençliğe geçtiği dönemdir. 10 – 14 yaş yaş bluğ öncesi veya bluğ döneminin birinci basamağıdır.
Bu döneme gelinceye kadar yaşanan
Güven – Güvensizlik
Özerklik – Utanç ve Kuşku
Girişimcilik – Suçluluk
Yapıcılık -Yetersizlik
İkileminin hangi yanda daha çok yaşandığı kimlik arayışı üzerinde etkili olur. Olumlu yönde gelişen çocuk kimliğini bulma yönünde daha avantajlı olur.
Gelişim ne kadar olumlu olursa olsun ibre zaman zaman olumsuza kayabilir.
Önemli olan kimliğini bulma çabasında terazinin hangi tarafının ağır bastığıdır.
Bu dönemde çelişkiler-çalkantılar-isyanlar-boyun eğmeler-umutsuzluklar umutlar yoğun bir biçimde yaşanır.

Kısacası yoğunlaşan bir yaşama enerjisi vardır. Bu enerji nereye yönelecek -nereye gidecektir.

Tanıma çabaları (aileden uzaklaşma)Karşı cinse yönelişgruplaşmalar
YETİŞKİNLERE DÜŞEN GÖREVLER
(ANNE- BABA- ÖĞRETMENE)
Onu kabul ettiğimizi
Onun farkında olduğumuzu
Sevdiğimizi
Onu anlamaya çalıştığımızı
Onun gerekli olduğunu
onun önemli olduğunun
Ona bağımsızlık verdiğimizi
Ona sorumluluk verdiğimizi
Onlara anlatabilmeliyiz.
Gerektiğinde toplumsal rollerimizi bir kenara bırakıp (anne- baba
,öğretmen olma),vb. gibi  onunla arkadaş olabilmeliyiz.
En sık yapılan yanlış iletişim kopmalarıdır.
Çocuğun davranışları karşısında
baba:
Onun başıboş olduğunu, züppe olduğunu,ayaklarının yere basmadığını
Anne: Kendi fedakarlıklarının anlaşılmadığını
Öğretmende : Onun adam olmayacağını dile getirerek hepsi birbirini suçlamaya kendini savunmaya yönelirler.
Herkes bir ölçüde haklı olabilir.
Önemli olan: Anne – baba- öğretmen-çocuk ilişkisinde
Birbirini dinleme
Birbirini anlamaya çalışma
kendi yanlışını da görebilme
kendi duygu ve düşüncelerini anlatarak birbirleri ile ortak noktayı bulabilmeliler.
Kimlik arayışında çocuk sosyal gruplara yönelebilir.
“Sosyal etki grupları”toplumların dönemine göre ,kırsal ve kentsel bölgelere göre sosyal sınıflarına göre değişebilir.
Meyil grupları (Metalci, Popçu)
Müzisyen yandaşlığı (Müslüm Gürses, Orhan Gencebay  vb. hayranlığı)
Futbol takımı taraftarlığı
Çevrecilik – dernekler
Politik gruplar genç insanlar için çekim merkezi olabilirler
aile ilişkileri demokratik bir anlayışlı bir çevreye sahip gençler
düzenleyici-düzeltici,paylaşımcı grupları seçer.
Ezilen sıkıntılarını paylaşamayan baskı altında olan gençlerde
radikal ,sert yöntemler uygulayan şiddete yönelik grupları seçerler.
Politik grup seçiminde demokratik ailelerde yaşayanlar demokratik politikayı benimserken
otokratik ailelerden gelenler radikal politik grupları tercih ederler